8ο Homburger Neuroendoscopy Week 2019,15-21 September 2019, Homburg-Saar Germany Ioannis Polythodorakis Neurosurgeon (Module 3) Spinal Endoscopy

8ο Homburger Neuroendoscopy Week 2019, 15-21 September 2019, Homburg-Saar Germany Ioannis Polythodorakis Neurosurgeon (Module 3) Spinal Endoscopy

19/9/2019

 8ο Homburger Neuroendoscopy Week 2019,15-21 September 2019, Homburg-Saar Germany

Ioannis Polythodorakis Neurosurgeon (Module 3) Spinal Endoscopy